Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe2017-01-24T18:56:47+00:00

Obecne budownictwo i infrastruktura wykorzystuje wiele materiałów utwardzonych (beton, asfalt, kostka brukowa, itp.). Takie konstrukcje sprawiają, że bez odpowiednich odwodnień łatwo o zalania. Dlatego w miejscach utwardzonych stosuje się odwodnienia liniowe, które skutecznie odprowadzają wodę, nawet podczas ulewnych deszczy.

W ofercie mamy dla Państwa odwodnienia liniowe, które skutecznie odprowadzą wodę podczas deszczy, burz czy gwałtownego topnienia śniegu. Odwodnienia liniowe stosowane są w różnych miejscach, w których może zbierać się woda. Począwszy od wjazdów do garaży, podjazdów, ogrodów, poprzez chodniki, parki, jezdnie, a na powierzchniach zakładów przemysłowych i lotniskach skończywszy.

Możemy Państwu zaproponować odwodnienia wykonane z betonu, polimerobetonu czy tworzyw sztucznych. Z kolei ruszty wykonane są ze stali czy żeliwa.

Dobór odpowiedniego odwodnienia liniowego uwarunkowane jest od następujących czynników:

  • klasa obciążenia, czyli co będzie się poruszać na danych obszarach,
  • parametry hydrauliczne zlewni – rodzaj nawierzchni, spadki, fasada,
  • istniejące odpływy.

Klasy obciążeń według normy PN-EN 1433

Jednym z najistotniejszych kryteriów doboru rodzaju odwodnienia liniowego jest klasa obciążenia do jakiej jest przystosowane dane odwodnienie. W ofercie mamy odwodnienia dla następujących klas obciążeń:

  • Klasa A15 (do 1,5 t) – tereny komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów (deptaki, skwery, parki, chodniki przydomowe).
  • Klasa B125 (do 12,5 t) – obszary zwiększonego ruchu pieszych, tereny parkingowe samochodów osobowych i lekkich dostawczych, wjazdy do garażów.
  • Klasa C250 (do 25 t) – obszary ścieków przykrawężnikowych ulic, chodników, poboczy dróg. Ruch dopuszczalny dla lekkich pojazdów ciężarowych i aut dostawczych.
  • Klasa D400 (do 40 t) – jezdnie ulic i ciągi piesze o dużym natężeniu ruchu, obszary parkingów, w tym dla pojazdów ciężarowych, chodniki, centra logistyczne, sportowe.
  • Klasa E600 (do 60 t) – obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu i dużym obciążeniu (drogi komunikacyjne, rampy, powierzchnie przeładunkowe).
  • Klasa F900 (do 90 t) – powierzchnie specjalne o dużym obciążeniu (tereny lotnisk, pasy startowe, miejsca postojowe samolotów).

Partnerzy