Odwodnienia2017-01-24T18:49:01+00:00

Tereny o wysokim poziomie wody gruntowej lub narażone na okresowe zalewanie stanowią zagrożenie dla budownictwa wszelkiego rodzaju. Zbierająca się woda może doprowadzić do zniszczenia obiektów budowlanych, terenów czy też utrudnić w korzystaniu z infrastruktury drogowej. Z tego względu bardzo często stosuje się różnego typu odwodnienia, które skutecznie odciągają wodę z miejsc zalanych czy podmokłych.

W naszej ofercie można znaleźć systemy odwodnień uznanych producentów. Oferowane przez nas produkty i materiały w zakresie odwodnień zapewnią Państwu skuteczny odpływ wody z miejsc, w których nie chcemy, aby ona się znajdywała.

Do zaoferowania mamy dla Państwa kompleksowe systemy drenarskie wykorzystywane do odwadniania terenów i zabezpieczenia przed napływem wody. W ofercie znajdują się zarówno rury i kształtki drenarskie, jak i studnie drenarskie, wraz z pokrywami.

Możemy Państwu także zaproponować efektywne kratki odwodnieniowe i odwodnienia liniowe, stosowane do odwadniania powierzchni płaskich – placów, dróg i autostrad, parkingów, pasów startowych lotnisk czy obiektów sportowych.

Dostępne są także zbiorniki na deszczówkę, które przydadzą się nie tylko do retencji nadmiaru wody, ale także z ich pomocą można wykorzystać zebraną wodę – np. w ogrodzie.

Partnerzy